Om Trafik & Veje

Bestyrelsen for Trafik & Veje er

 

Se vedtægter for Trafik & Veje her

Trafik & Veje ændrede navn fra Dansk Vejtidsskrift 1. januar 2009. Det er det eneste danske specialblad for vej- og trafikteknikere. Stort set alle beslutningstagere i stat og kommune har valgt at abonnere på bladet. Det skønnes, at beslutningstagere for over 90% af de samlede vejinvesteringer i Danmark er blandt bladets læsere – heriblandt Transport- og Energiministeriet og Folketingets Trafikudvalg.

Trafik & Veje udgiver også Vejviseren. Det er en guide for vejsektoren med adresseoplysninger. Vejviseren kan findes på Internettet på www.trafikogveje.dk, hvor der kan søges efter navne, adresser m.v.

Trafik & Veje har siden dets start i 1924 været det eneste danske blad, der udelukkende beskæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste forstand.

Ud over de klassiske problemer i forbindelse med planlægning og udførelse af veje, gader og broer m.v. har især trafik-teknik, færdselssikkerhedsmæssige spørgsmål og miljømæssige problemer med tilknytning til vejtrafik i de senere år fået fremtrædende plads i bladets spalter.

I 2007 blev Trafik & Veje omdannet til en erhvervs drivende forening med Vejdirektoratet, kommunerne og vejsektorens firmaer som bestyrelsesmedlemmer.

Udgiver

 • Foreningen Trafik & Veje

Udkommer

 • 11 gange årligt, medio hver måned ekskl. juli.

Abonnement

Redaktion

Direktion

 • Pablo Celis
 • Søgårdsparken 5, 8250 Egå
 • Telf. 2757 8816
 • e-mail: pablo@celis.dk

Produktion

 • Grafisk Design
 • Nørregade 8, 9640 Farsø
 • Telefon 98 63 1133
 • Fax 98632015
 • e-mail: hr@gdgruppen.dk

Regnskab og administration

 • Marina Celis, telefon: 42 68 14 95, e-mail: marina@trafikogveje.dk

Annoncesalg

 • Annette Beyerholm, telefon: 40 46 15 57, e-mail beyerholmtrafikogveje@gmail.com

Fagpanel

Chefkonsulent, Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet
Lektor Lars Bolet, Aalborg Universitet
Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport
Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet
Faglig Leder, Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut
Projektleder Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet
Ingeniør Bente Rands Mortensen,Silkeborg Kommune