Temaer

Januar 2018

 • Mobilitet – Kommunale håndtag
 • Innovative løsninger

Februar 2018

 • Broer og tunneler
 • Afmærkning

Marts 2018

 • Vejudstyr og belysning
 • Trafiksikkerhed

April 2018

 • Vejbelægninger
 • Nye byområder – byudvikling

Maj 2018

 • Cykeltrafik
 • Udbud

Juni – juli 2018

 • Temablad
 • ITS/ITS 2018 – udlandet

August 2018

 • Vejstøj
 • Transportplanlægning

September 2018

 • Kollektiv trafik
 • Klimasikring

Oktober 2018

 • Vintertjeneste
 • Vejbelysning

November 2018

 • Vejforum
 • Trafikmodeller

December 2018

 • Transport og urbanitet
 • Trafiksignaler