Kommende temaer i Trafik & Veje

Trafik & Veje udgives 11 gange årligt og hvert nummer omhandler 1-2 hovedtemaer. Hvis du ønsker at skrive en artikel omkring ét af de kommende hovedemner bedes du kontakte redaktionen og aftale nærmere. I hvert blad bringes også en række “diverse” artikler som ikke er dækket af temaerne.

August 2022

Temaerne for august nummeret er:

-Transportplanlægning

Bladet uddeles til Trafikdage og bliver frit tilgængeligt for alle i vejsektoren

September 2022

Temaerne for september nummeret er:

-Kollektiv trafik
-Vejbelysning

Bladet uddeles til Belysningsdage og TØF Konference

Oktober 2022

Temaerne for oktober nummeret er:

-Vintertjeneste
-Klimareduktioner i Vejsektoren

November 2022

Temaet for november nummeret er:

-Vejforum

Bladet uddeles til alle deltagere på Vejforum konferencen.

December 2022

Temaet for december nummeret er:

– Året der gik (Vejprojekter i 2022)
-Trafiksignaler