Kommende temaer i Trafik & Veje

Trafik & Veje udgives 11 gange årligt og hvert nummer omhandler 1-2 hovedtemaer. Hvis du ønsker at skrive en artikel omkring ét af de kommende hovedemner bedes du kontakte redaktionen og aftale nærmere. I hvert blad bringes også en række “diverse” artikler som ikke er dækket af temaerne.

Februar 2022

Temaerne for februar nummeret er:

-Broer og tunneler
-Parkering


Marts 2022

Temaerne for marts nummeret er:

-Trafiksikkerhed
-Støj

April 2022

Temaerne for april nummeret er:

-Vejbelægninger
-Trafiktal og tællinger

Bladet uddeles til Vejsektordagene.

Maj 2022

Temaerne for maj nummeret er:

-Cykeltrafik
-Trafikafvikling, kapacitet og serviceniveau

Bladet uddeles til Den Nationale Cykelkonference

Juni/Juli 2022

Temaerne for juni/juli nummeret er:

-Vejudstyr og vejafmærkning
-Effekten af Coronaen i Vejsektoren

August 2022

Temaerne for august nummeret er:

-Transportplanlægning
-Biodiversitet i Vejsektoren

Bladet uddeles til Trafikdage

September 2022

Temaerne for september nummeret er:

-Kollektiv trafik
-Vejbelysning

Bladet uddeles til Belysningsdage og TØF Konference

Oktober 2022

Temaerne for oktober nummeret er:

-Vintertjeneste
-Klimareduktioner i Vejsektoren

November 2022

Temaet for november nummeret er:

-Vejforum

Bladet uddeles til alle deltagere på Vejforum konferencen.

December 2022

Temaet for december nummeret er:

– Året der gik (Vejprojekter i 2022)
-Trafiksignaler