Temaer i Trafik & Veje

Trafik & Veje udgives 11 gange årligt og hvert nummer omhandler 1-2 hovedtemaer. Hvis du ønsker at skrive en artikel omkring ét af de kommende hovedemner bedes du kontakte redaktionen og aftale nærmere. 

September 2021

Vejbelysning 

Kollektiv trafik

Oktober 2021

Vejprojekter i arktiske forhold

Vintertjeneste

November 2021

Vejforum

December 2021

Året der gik – projekter i 2021

Trafiksignaler