Fagpanelet

Fagspecialisternes hovedopgave er at sikre faglig sparring med den ansvarshavende redaktør omkring indholdet af bladet. Fagpanelet medvirker ved fastlæggelsen af årets temaer og bidrager med input til hvilke tendenser i vejsektoren, der kunne afdækkes indenfor de enkelte temaer. Fagspecialisterne er kontaktpersoner inden for egne fagområder, men deltager ikke i det redaktionelle arbejde ved udgivelsen af de enkelte blade. Har du ønske om at blive optaget som medlem af fagpanelet så kontakt meget gerne redaktionen.

René Aggersbjerg

Cand. jur, LE34

Konsulent, cand. jur. hos LE34, Underviser hos VEJ-EU, Redaktør, Vejlove hos Karnov. René Aggersbjerg dækker primært fagområdet Vejjura og bidrager hver måned med en klumme i bladet om emnet.

Søren Brønchenburg

Projektleder, Banedanmark

Søren Brønchenburg dækker primært fagområdet omkring trafik- og mobilitetsplanlægning, transportplanlægning og nordisk national transportplanlægning.

Erik Kjems

Ekstern lektor, Aalborg Universitet

Erik Kjems dækker primært fagområdet omkring digitalisering. Erik sidder i Vejforums repræsentantskab og faggruppe. 

Mette Møller

Seniorforsker, DTU

Mette Møller dækker primært fagområderne trafiksikkerhed og trafikantadfærd

Eva Kartholm

Sekretariatsleder, VEJ-EU

Eva Kartholm dækker primært fagområdet omkring Vejsektorens efteruddanelse.

Helle Huse

Projektchef, Rambøll

Helle Huse dækker primært fagområdet Trafikplanlægning og Mobilitet.

Søren Underlien Jensen

Civilingeniør, Trafitec

Søren Underlien Jensen dækker primært fagområderne omkring Trafiksikkerhed og Analyser.

Ole Grann Andersson 

Seniorspecialist, Teknologisk Insitut

Ole Grann Andersson dækker primært fagområdet omkring Vejbelægninger.

Poul Holt Pedersen 

Afdelingsleder, Vejdirektoratet

Poul Holt Pedersen dækker primært fagområdet omkring Vejregler.

Elias Persson

Studerende, Civ. ing. AAU

Elias er repræsentant for de Unge i Vejsektoren.

Anna Thormann

Programleder, Gate 21

Anna Thormann dækker primært fagområderne omkring Bæredygtighed i vejsektoren.

Michael W. J. Sørensen

Markedschef, Via Trafik

Michael Sørensen dækker primært fagområderne omkring Trafiksikkerhed og analyser

MarianneRask

Civ. ing, Vex Consult

Marianne Rask dækker primært fagområdet omkring vejbygning og teknik.

Jørgen Buchardt

Dansk Vejhistorisk Selskab

Jørgen Buchardt dækker primært fagområdet omkring Vejhistorie.