Fagpanelet

Fagspecialisternes hovedopgave er at sikre faglig sparring med den ansvarshavende redaktør omkring indholdet af bladet. Fagpanelet medvirker ved fastlæggelsen af årets temaer og bidrager med input til hvilke tendenser i vejsektoren, der kunne afdækkes indenfor de enkelte temaer. Fagspecialisterne er kontaktpersoner inden for egne fagområder, men deltager ikke i det redaktionelle arbejde ved udgivelsen af de enkelte blade. Har du ønske om at blive optaget som medlem af fagpanelet så kontakt meget gerne redaktionen.

René Aggersbjerg

Cand. jur, LE34

Konsulent, cand. jur. hos LE34, Underviser hos VEJ-EU, Redaktør, Vejlove hos Karnov. René Aggersbjerg dækker primært fagområdet Vejjura og bidrager hver måned med en klumme i bladet om emnet.

Søren Brønchenburg

Projektleder, Region Hovedstaden

Søren Brønchenburg dækker primært fagområdet omkring Trafikplanlægning.

Erik Kjems

Lektor, Aalborg Universitet

Medlem af VEJ-EU´s Review Board og dækker primært fagområdet omkring Digitalisering.

Mette Møller

Seniorforsker, DTU

Mette Møller dækker primært fagområdet Trafiksikkerhed

Eva Kartholm

Sekretariatsleder, VEJ-EU

Eva Kartholm dækker primært fagområdet omkring Vejsektorens efteruddanelse.

Helle Huse

Projektchef, Rambøll

Helle Huse dækker primært fagområdet Trafikplanlægning og Mobilitet.

Søren Underlien Jensen

Civilingeniør, Trafitec

Søren Underlien Jensen dækker primært fagområderne omkring Trafiksikkerhed og Analyser.

Ole Grann Andersson 

Faglig leder, Teknologisk Insitut

Ole Grann Andersson dækker primært fagområdet omkring Vejbelægninger.

Per Antvorskov 

Afdelingsleder, Vejdirektoratet

Per Antvorskov dækker primært fagområdet omkring Vejregler og større Statslige vejprojekter.

Anna Thormann

Programleder, Gate 21

Anna Thormann dækker primært fagområderne omkring Bæredygtighed i vejsektoren.

Helle Rasmussen

Sekretariatschef, Dansk Vejforening

Helle Rasmussen dækker primært fagområderne omkring Trafikpolitik.

Michael W. J. Sørensen

Markedschef, Via Trafik

Michael Sørensen dækker primært fagområderne omkring Trafiksikkerhed og analyser

Jørgen Buchardt

Dansk Vejhistorisk Selskab

Jørgen Buchardt dækker primært fagområdet omkring Vejhistorie.