Historien bag foreningen Trafik & Veje

Trafik & Veje er det eneste danske specialblad for vej- og trafikteknikere. Stort set alle beslutningstagere i stat og kommune abonnerer på bladet. Det skønnes, at beslutningstagere for over 90% af de samlede vejinvesteringer i Danmark er blandt bladets læsere – heriblandt Transport- og Energiministeriet og Folketingets Trafikudvalg.

Trafik & Veje har siden dets start i 1924 været det eneste danske blad, der udelukkende beskæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste forstand. Læs mere om historien bag bladet her.

Ud over de klassiske problemer i forbindelse med planlægning og udførelse af veje, gader og broer m.v. har især trafik-teknik, færdselssikkerhedsmæssige spørgsmål og miljømæssige problemer med tilknytning til vejtrafik i de senere år fået fremtrædende plads i bladets spalter.

I 2007 blev Trafik & Veje omdannet til en erhvervs drivende forening med kommunerne, regionerne og vejsektorens firmaer som bestyrelsesmedlemmer.  Trafik & Veje ændrede navn fra Dansk Vejtidsskrift 1. januar 2009.

Trafik & Veje udgives i samarbejde med Vejsektorens Efteruddannelse.