Skribentguide

Find alle artikler i artikeldatabasen

Ønsker du at skrive en artikel ? 
Alle er velkomne til at skrive i Trafik&Veje. Hvis du vil skrive en artikel så læs Skribentguiden her (PDF)

Hvis du vil skrive en artikel som ligger indenfor de fastlagte temaer bedes dette oplyst – se temaliste for 2019 her

For artikler, der ligger udenfor temaerne, bedes oplyst titel samt et kort resumé (10-15 linjer) om artiklens indhold. Herefter vurderer vi i hvilket nummer af bladet artiklen kan bringes.

Deadline for aflevering af færdige artikler er normalt ca. d. 15. i måneden før udgivelsen af bladet. Men giv gerne et praj i god tid inden så vi kan finde plads til artiklen.

Henvendelse bedes rettet til:

Ansv. redaktør
Pablo Celis
Søgårdsparken 5
8250 Egå
info@trafikogveje.dk

eller

Redaktør
Tim Larsen
Parkvej 5
2830 Virum
tim.larsen@trafikogveje.dk