Skriv en god artikel, der fanger læseren.

I denne korte forfattervejledning finder du en vejledning i at skrive de artikler, vi bringer i Trafik & Veje.
Skabelon til indmelding af artikler

Din artikel skal indmeldes via denne skabelon for at sikre at vi har alle nødvendige oplysninger omkring artiklen og dens opbygning, figurer mm.

Forfatteroplysninger

Vi vil meget gerne have et vellignende portrætfoto af dig, som vi kan bringe sammen med artiklen. Derudover ønsker vi følgende oplysninger: Navn, firma og e-mail.

Overskrift

Giv artiklen en overskrift på mellem fire og ti ord.

Resumé/indledning

Fortæl i et kort resumé/indledning hvad artiklen handler om. Resuméet/ indledningen skal kunne stå alene og give læseren et billede af, hvad artiklen omhandler og give læseren lyst til at læse resten af artiklen. Resuméet/indledningen bør ikke være længere end 500 karakterer inkl. mellemrum.

Læseren bør guides

Længden på artikler til Trafik & Veje må gerne være mellem 8.000 –10.000 karakterer inkl. mellemrum samt et par illustrationer. Opsat fylder dette ca. 2 sider i bladet. Artikler, der fylder mere end 3 opsatte sider i bladet, vil have en lavere prioritet, når vi har mange artikler.

Artiklen skal inddeles i underafsnit med overskrifter, der guider læseren igennem artiklen. Som udgangspunkt benytter vi ikke citater og slet ikke fodnoter i teksten – det er forfatterens holdning og erfaringer, der skal komme til udtryk i teksten. Har du brug for udsagn fra andre eller for at henvise til kilder, så lav en boks, hvor du lister yderligere information om emnet.

Billeder og illustrationer

Alle billeder og figurer skal forsynes med en figurtekst, der forklarer, hvad der vises.

Faktaboks

Faktabokse kan med fordel anvendes til at fremhæve udvalgte punkter eller oplysninger, som er

særlig vigtige for det emne, artiklen handler om. Det kan være kendetegn ved et nyt produkt, trin i en proces, erfaringer, gode råd.

Formater

Tekst kan afleveres i et af følgende formater: .doc, .docx, .odf eller .rtf.

Billeder og figurer bedes sendt som separate filer og bør som hovedregel ikke være indsat i tekstdokumentet. Billeder og figurer kan afleveres i følgende formater: .jpg, .psd, .bmp,

.eps, .pdf eller .tiff. Opløsningen skal være mindst 300 dpi eller i vektorformat.

Hvis billeder, figurer og artikel i alt eller enkeltvis fylder mere end 40 Mb, skal de sendes som separate

filer eller komprimeres i .zip format inden afsendelse. Alternativt kan anvendes Dropbox eller WeTransfer.

Deadline

Deadline for aflevering af artikel, billeder og illustrationer er som hovedregel d. 15. i måneden før udgivelse.

Artikel, billeder, illustrationer og forfatterbillede sendes pr. e-mail til redaktør Rasmus Albrink på mail: artikler@trafikogveje.dk

Copyright

Artikel, billeder og illustrationer, der sendes til Trafik & Veje, må ikke være copyrightbeskyttet og vil senere blive gjort tilgængelig som en PDF- fil på Internettet uden vederlag til forfatterne. Det er op til afsenderne at sikre, at disse betingelser er over- holdt. Copyrighten på layoutet af artiklen tilhører Trafik & Veje.

Persondatapolitik

Databeskyttelse har høj prioritet ved Trafik & Veje, og vi ønsker åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Trafik & Veje har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod at gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang til dem.
Seks gode råd, når du skriver en artikel

1. Sæt punktum så ofte som muligt. En læsevenlig sætning har sjældent over 25 ord.

2. Prøv ikke at sige to ting samtidig, brug i stedet to sætninger.

3. Undgå unødvendig brug af knudrede vendinger

4. Undgå unødig brug af fremmed- ord og fagudtryk eller forklar dem første gang, de anvendes.

5. Læs det skrevne højt for dig selv. Er det til at forstå? Fanger det interessen?

6. Lad være med selv at bruge tid på at sætte artiklen op. Det gør vi ud fra den afleverede tekst inkl. billeder og figurer.