Leverandørregister til Vejsektoren

Kontakt Trafik & Veje såfremt din virksomhed gerne vil optages i leverandørregistret.

ATKI A/S tilbyder kundetilpassede løsninger indenfor trafikregistrering- og regulering, optimering af trafiksikkerhed, parkeringsløsninger, signalanlæg,VMS informationstavler, cykel- og personregistrering samt udvikling, service og vedligeholdelse.

Arkil løser anlægs- og funderingsopgaver i hele Danmark. Vi har stor erfaring med blandt andet asfaltreparation og – udlægning, specialbelægninger, broer og tunneler, skilte og afmærkningsmateriel, stribemaling og vejafmærkning og vejmarkering samt vej- og parkservice. 


BG Byggros A/S leverer sikre løsninger til bygge- og anlægsarbejde, bl.a. til byggeri, anlægskonstruktion, vandbygning og vejkonstruktion.

Asfaltentreprenør siden 1930 med speciale i: Produktion, udlægning og vedligehold af alle typer asfaltbelægninger og klimaløsninger med fokus på bæredygtighed, miljø og arbejdsmiljø.

Overfladebehandling

Koldasfalt

Asfaltreparation

Dynatest er verdensførende indenfor fremstilling af højteknologisk måleudstyr og software til vejtekniske undersøgelser. Vores udstyr er specielt udviklet til at måle bæreevne, vejprofiler, jævnhed, sporkøring og friktion. Vores højt specialiserede ingeniører og teknikere er klar til at hjælpe med alt fra dataindsamling og behandling til service af dit udstyr. 


Epoke A/S producere og markedsfører fejemaskiner og udstyr til glatførebekæmpelse. I glatføresegmentet er vi blandt de førende på globalt plan

Eurostar er Danmarks førende virksomhed inden for kørebaneafmærkning og farvede belægninger til højnelse af trafiksikkerhed. Vi leverer også afstribning af P-pladser, dekorative og kretive miljøer, samt sikkerhedsafstribning af haller og pladser.

FM Maskiner A/S producerer og markedsfører Olette asfaltcontainere, fejemaskiner, sneplove og græsklippere.


NCC Industry tilbyder produkter og ydelser i og omkring veje. Vi spænder over hele værdikæden, fra produktion af råstoffer og asfaltprodukter til funderingsarbejde samt overfladebelægning


Pankas A/S er en 100% daskejet entreprenørvirksomhed. Vi tilbyder et højt fagligt niveau, miljøbevidsthed, kvalitetsprodukter og et bredt sortiment. Den nyeste teknologi og de bedste folk – kort sagt – den perfekte asfaltpartner.


CE-certificerede støjskærme og hegn. Præmieret med den danske designpris.

Trafikmiljø – støjskærme /      Speciale: naturskærmen.

Løsninger der øger trafiksikkerhed for alle trafikanter. Vejskilte, afspærring, vejmarkering, autoværn,afmærkning, støjskærme, brorækværker, park- & byudstyr, montage og rådgivning.

Spanggaard & Virenfeldt ApS er specialiseret i rådgivning om vejafmærkning, trafikafvikling, afmærkning af vejarbejde og trafikafviklingsplaner i byområde, åbent land og på motorveje.


Sweco er europas førende virksomhed inden for ingeniør- og arkitektrådgivning. Vi planlægger og designer fremtidens byer og samfund, og løser hvert år opgaver i 70 lande over hele kloden.

VEJ-EU afholder kurser inden for det vej- og trafikfaglige område og arrangerer løbende konferencer med fokus på klimatilpasning og arbejdsmiljø.

Gennems solid trafikrådgivning bidrager vi til en bæredygtig samfundsudvikling. Via Trafik er et dynamisk firma med overlappende kompetencer. Det gør os i stand til at håndtere alt fra enkle småopgaver til komplekse helhedsløsninger. Vi arbejder ofte tværfagligt og har mange samarbejder bag os.


AVS Vejsikring tilbyder fuld service i form af produktion, udlejning og salg af trafiksikkerhedsprodukter samt planlægning og varetagelse af færdselsregulerende foranstaltninger i forbindelse med infrastrukturprojekter – uanset størrelse og kompleksitet.


Peab asfalt varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere. Peab Asfalt A/S er en del af den svenske PEAB Group med ca. 16.000 ansatte.

SWARCO er en international kocern med en bred vifte af produkter, serviceydelser og komplette løsninger inden for intelligent trafikstyring, som gør rejsen tryggere, hurtigere, mere behagelig og mere miljøvenlig.

VTgruppen tilbyder flytbare trafiksikkerhedsprodukter, Trafikchikaner, Vejbump, Pudebump, Helleanlæg, Steler. VTgruppen tilbyder også alt inden for byinventar og landskab.