Redaktionen

Trafik & Veje er sammensat af en redaktion, der sørger for at planlægge indholdet i bladene og som varetager den daglige dialog med forfattere m.fl. med henblik på at udgive bladet 11 gange årligt.  

Pablo Celis

Ansv. redaktør

Pablo sørger for den overordnede planlægning af bladets indhold samt dialog med forfattere, temaplanlæggere og fagpanel. Pablo har været tilknyttet Trafik & Veje siden 2011. I perioden 2011-2018 som direktør for bladet og siden 2018 som ansv. redaktør.

Pablo kan træffes på telefon +45 27578816 eller via maillink herunder.

Rasmus Albrink

Redaktør

Rasmus sørger for at indsamle artikler og få dem sat i produktion hos grafikeren. Rasmus har været tilknyttet Trafik & Veje siden 2014. Fra 2014 og frem til 2020 som bestyrelsesmedlem og fra 2020 som redaktør.

Rasmus kan træffes på telefon +45 41154645 eller via maillink herunder.