Synspunkter — 12 november 2013

VEJFORUM – Vejen ud af krisen
Af anlægssouschef, Erik Birk Madsen,
Vejdirektoratet

Temaet for Vejforum 2013 er ”Vejen ud af krisen”. Det skal ikke kun forstås, som et økonomisk mantra, men som en afspejling af de vanskeligheder vejsektoren har frem for sig, hvor vi må tage forandringsbrillen på og være proaktive. Det drejer sig ikke kun om: færre rådgivningsopgaver og nedgang i salg af asfalt; men i lige så høj grad om rekruttering til stillinger, for få forskere og ph.d.’ere. For slet ikke at tale om den lave interesse for vejsektoren på uddannelsesinstitutionerne.

Det er indlysende, at vi alle har været presset på økonomien i de senere år, og intet tyder på, at der tilflyder sektoren flere penge. Det er et vilkår, vi skal håndtere uden at klynke. Så hvordan vækster vi os ud af situationen? Jeg mener, at sektoren skal have større fokus på udvikling af nye metoder, processer og tekniske løsninger. Jeg kommer i den forbindelse til at tænke på H. C. Andersens eventyr om ”Klodshans”. Han gjorde ikke som forventet, han gjorde noget helt anderledes, og det gav resultater. Jeg tænker, der ligger meget lærdom i den historie. Situationen taget i betragtning må vi i vejsektoren tænke anderledes, tænke som ”Klodshans”. Den måde, vi gjorde tingene på i går, er nødvendigvis ikke rigtig i forhold i morgen. Vi skal i det hele taget udnytte de teknologiske muligheder, som allerede eksisterer. Det betyder måske, at vi bliver færre ansatte i sektoren, men det kan være prisen for, at man som bygherre kan få leveret optimale ydelser inden for budgetterne – og at rådgivere, entreprenører og leverandører kan få et bedre afkast.

Heldigvis er der mange eksempler, der peger i en ny retning. Vejdirektoratet er på vej med en ny strategi, hvor temaerne ”Bedre vej for pengene” og ”Fælles løsninger” indgår. Her skal borgerne opleve nyskabende udnyttelse af vejinfrastrukturen, og samarbejdspartnere skal opleve fokus på innovation og mod til at tænke nyt. KTC har med innovationsprisen sat fokus på de kommunaltekniske projekter, der gennem nye ideer, digitalisering og nye samarbejdsformer med private skal opnå nye resultater. Hos rådgivere og entreprenører er der især fokus på udvikling af nye befæstelser og belægninger. Her er tale om nye støjsvage belægninger, der eksperimenteres med nye materialer i befæstelser og belægninger. Bl.a. brug af restprodukter, som jo er en ressource i sig selv. Så rundt omkring i sektoren har nogen tændt fremtidens lys. For at vi kan lykkes, er vi nødt til at samarbejde om udvikling af vejsektoren til gavn for samfundet – og for os selv.

I år har VEJFORUM sat fokus på sig selv. Vi er en succes, og det vil vi gerne blive ved med at være. Derfor har vi bedt et konsulentfirma hjælpe os med en proces, så vi matcher kravet til fremtidens VEJFORUM. Det drejer sig om målgrupper, konferencens indhold og form, kommunikation og organisation. Det vil I komme til at høre mere om senere.

Jeg vil byde jer velkommen til årets VEJFORUM, hvor der vil være fokus på andre måder at gøre tingene på – især på anlægs- og vejdriftsområdet, som det også fremgår af programmet. Temaet ”Vejen ud af krisen” vil være gennemgående fra åbningstalen med Torben Liborius, Erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri til den afsluttende paneldebat mellem sektorens aktører.

Jeg glæder mig til, at vi ses i Nyborg d. 4. og 5. december 2013.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.