Temaer

Januar 2020

 • Udbud (EU ansøgninger/Grønne udbud)
 • Vejudstyr og afmærkning

Februar 2020

 • Broer og tunneler
 • Bæredygtighed i Vejsektoren

Marts 2020

 • Kommunale investeringer
 • Trafiksikkerhed

April 2020

 • Vejbelægninger (Genanvendelse og bæreevne)
 • Støj

Maj 2020

 • Cykeltrafik
 • Vejregler

Juni/Juli 2020

 • Bæredygtig mobilitet
 • Biler, biler, biler

August 2020

 • De unge i Vejsektoren
 • Transportplanlægning

September 2020

 • Vintertjeneste
 • Kollektiv trafik

Oktober 2020

 • Trafikdata
 • Vejbelysning

November 2020

 • Vejforum
 • Tilgængelighed

December 2020

 • Trafiksignaler
 • Grønne udbud og klima