Kommende temaer i Trafik & Veje

Trafik & Veje udgives 11 gange årligt og hvert nummer omhandler 1-2 hovedtemaer. Hvis du ønsker at skrive en artikel omkring ét af de kommende hovedemner bedes du kontakte redaktionen og aftale nærmere. I hvert blad bringes også en række “diverse” artikler som ikke er dækket af temaerne.

April 2023

Temaet for april nummeret er:

– Vejbelægninger
– Cykeltrafik

Bladet uddeles til Vejsektordage 2023 og til Cykelseminaret 2023

Maj 2023

Temaet for majnummeret er:

– Vejregler
– Bæredygtigt anlæg


Juni/Juli 2023

Temaet for juni/juli nummeret er:

– Vejudstyr og afmærkning
– Lastbiltrafik


August 2023

Temaet for august nummeret er:

– Transportplanlægning
– Ledninger

Bladet uddeles på Trafikdage 2023

September 2023

Temaet for september nummeret er:

– Kollektiv trafik
– Vejbelysning

Bladet uddeles på Belysningsdage 2023 og TØF konferencen

Oktober 2023

Temaet for oktober nummeret er:

– Vintertjeneste
– Digitalisering


November 2023

Temaet for november nummeret er:

– Vejforum
– Klimaplaner

Bladet uddeles på Vejforum 2023

December 2023

Temaet for december nummeret er:

– Året der gik – projekter fra 2023
– Trafiksignaler