Klik og læs de nyeste artikler fra Trafik og Veje om Miljø og Klima - her:

2024/03 Vildthegn - til gavn for både trafikanter og dyr?.
2024/03 Støjhegn eller støjdæmpende asfalt? Seks kommuner samarbejder om støjhandlingsplaner.
2024/02 Klimaforandringer - Hvordan står dine bygværker?.
2024/02 Den nye ringvejsbro i Silkeborg giver bedre plads til dyre- og planteliv.
2023/12 Cykelfremmekort - barrierer og potentialer for cykelfremme i Danmark.
2023/12 Større vægt på tunge køretøjer kan reducere CO 2-udledningen.
2023/11 Kommunale klimahandlingsplaner viser vejen mod grøn omstilling af transporten.
2023/11 Odenses vej mod klimaneutralitet går igennem mobiliteten.
2023/10 Haderslevs nye bypark skal løse klimaudfordringer.
2023/09 Samkørsel styrker kollektiv transport, men (penge)posen skal rystes.
2023/09 Fremtidens mobilitet i Midtjylland – det rette værktøj til det enkelte transportbehov.
2023/08 Transport bidrager til (u)lighed Grøn transport, teknologi og diversitet.
2023/08 Status og perspektiver på selvkørende køretøjer i Norden.
2023/06 Hvordan bliver Danmark klar til fremtidens selvkørende lastbiler?.
2023/06 Paris' cykelrevolution.
2023/05 Cykelvenlig byplanlægning – fra niche til helhed.
2023/05 Bæredygtig mobilitet – hvor langt er vi kommet?.
2023/04 Slaggegrus og BSM sparer CO2 i ny adgangsvej til Lynetteholmen.
2023/04 CO2e-emissioner for vejbefæstelser.
2023/03 Kender du støjgrænserne for din lynlader?.
2023/03 Grønt miljø mindsker støjgener.
2023/02 Bæredygtighed, computerkraft og pizza.
2023/02 Klimavenlig projektering af vores bygværker.
2023/01 InfraLCA Konkrete CO 2-resultater anvendes til nye klimakrav i kontrakter vej.
2023/01 Partnering giver store CO 2-reduktioner hos Port of Aalborg.
2022/12 CO2-beregner for trafiksignalanlæg vej.
2022/12 Skal vi spare på strømmen til trafiksignalanlæggene?.
2022/12 Vejen til en grøn fremtid Bitumen Stabiliseret Materiale - in situ.
2022/11 Barrierer for smart opladning på offentlig vej.
2022/11 Håndbog skal sikre el til elbiler uden at ødsle med laderne.
2022/11 Kommuner skal byde el-lastbiler velkommen og tage ansvar for lademuligheder i byplanlægningen.
2022/10 Effektvurdering af CO2 i mobilitetsplanlægning.
2022/10 Klimakrisen kalder på nytænkning af vejanlæg.
2022/10 Hav store forventninger til den klimabevidste generation.
2022/10 De vilde klimaproblemer.
2022/08 Beplantning langs vejene skal fremme biodiversitet og klimatilpasning.
2021/11 Klimaforandringer Har klimaet betydning for vejdimensionering?.
2021/11 Grøn omstilling af Københavns Kommunes anlægsprojekter.
2021/11 Bæredygtighed som en integreret del af et anlægsprojekt.